Người dân Quảng Nam ngậm ngùi mang hàng trăm tấn sắn đi đổ

Người dân ở Quảng Nam mang hàng trăm tấn sắn đổ ruộng. Ảnh: Thanh Chung
Người dân ở Quảng Nam mang hàng trăm tấn sắn đổ ruộng. Ảnh: Thanh Chung
Người dân ở Quảng Nam mang hàng trăm tấn sắn đổ ruộng. Ảnh: Thanh Chung
Lên top