Tìm thấy thi thể thứ 4 ở thủy điện Rào Trăng 3

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể thứ 4 ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: TH.
Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể thứ 4 ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: TH.
Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể thứ 4 ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: TH.
Lên top