Tìm thấy thêm 1 thi thể ở thủy điện Rào Trăng 3

Lực lượng cứu hộ tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 bằng đường thủy. Ảnh: TH.
Lực lượng cứu hộ tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 bằng đường thủy. Ảnh: TH.
Lực lượng cứu hộ tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 bằng đường thủy. Ảnh: TH.
Lên top