Thái Bình khởi công tuyến đường bộ kết nối với Hải Phòng, Nam Định

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng lãnh đạo tỉnh Thái Bình, thành phố Hải Phòng nhấn nút khởi công dự án. Ảnh Báo Thái Bình
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng lãnh đạo tỉnh Thái Bình, thành phố Hải Phòng nhấn nút khởi công dự án. Ảnh Báo Thái Bình
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng lãnh đạo tỉnh Thái Bình, thành phố Hải Phòng nhấn nút khởi công dự án. Ảnh Báo Thái Bình
Lên top