Thái Bình: Khởi động Dự án Đầu tư xây dựng KCN Liên Hà Thái

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ động thổ dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Liên Hà Thái ở Thái Bình. Ảnh MD
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ động thổ dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Liên Hà Thái ở Thái Bình. Ảnh MD
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ động thổ dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Liên Hà Thái ở Thái Bình. Ảnh MD
Lên top