Thái Bình: Các doanh nghiệp ổn định sản xuất từ 17.2

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình thăm và kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Công ty cổ phần thủy sản thương mại Diêm Điền huyện Thái Thụy. Ảnh Bá Mạnh
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình thăm và kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Công ty cổ phần thủy sản thương mại Diêm Điền huyện Thái Thụy. Ảnh Bá Mạnh
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình thăm và kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Công ty cổ phần thủy sản thương mại Diêm Điền huyện Thái Thụy. Ảnh Bá Mạnh
Lên top