LĐLĐ Thái Bình: Thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng và lực lượng biên phòng

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình thăm chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Cháu.
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình thăm chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Cháu.
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình thăm chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Cháu.
Lên top