Thái Bình: LĐLĐ huyện Tiền Hải khánh thành nhà Mái ấm Công đoàn

Đồng chí Nguyễn Thái Dương - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình - trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên Trần Thị Minh Hạnh.
Đồng chí Nguyễn Thái Dương - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình - trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên Trần Thị Minh Hạnh.
Đồng chí Nguyễn Thái Dương - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình - trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên Trần Thị Minh Hạnh.
Lên top