Những nghệ nhân U70 Thái Bình giữ hồn quê qua từng chiếc nón

Những người làm nón lá ở làng Quảng Nạp Thái Bình dù tuổi đã cao, nhưng vẫn ngày ngày miệt mài giữ nghề truyền thống. Ảnh MD
Những người làm nón lá ở làng Quảng Nạp Thái Bình dù tuổi đã cao, nhưng vẫn ngày ngày miệt mài giữ nghề truyền thống. Ảnh MD
Những người làm nón lá ở làng Quảng Nạp Thái Bình dù tuổi đã cao, nhưng vẫn ngày ngày miệt mài giữ nghề truyền thống. Ảnh MD
Lên top