Một số nước đã thu phí phương tiện đi vào các điểm ùn tắc giao thông từ vài thập kỷ trước

Nhiều nước trên thế giới đã thu phí chống ùn tắc giao thông. Ảnh: Phạm Hùng.
Nhiều nước trên thế giới đã thu phí chống ùn tắc giao thông. Ảnh: Phạm Hùng.
Nhiều nước trên thế giới đã thu phí chống ùn tắc giao thông. Ảnh: Phạm Hùng.