Một số nguy cơ khi dự thảo nghị định kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu ban hành

Kiểm tra nguồn gốc thực phẩm. Ảnh: ATV
Kiểm tra nguồn gốc thực phẩm. Ảnh: ATV
Kiểm tra nguồn gốc thực phẩm. Ảnh: ATV
Lên top