Không có du khách, ngày cuối tuần phố biển Vũng Tàu hiu hắt

Phố biển buồn hiu hắt vì vắng du khách. Ảnh: Quân Trường
Phố biển buồn hiu hắt vì vắng du khách. Ảnh: Quân Trường
Phố biển buồn hiu hắt vì vắng du khách. Ảnh: Quân Trường
Lên top