Khách đến Bà Rịa –Vũng Tàu đông nghịt trở lại

Khách đến tắm biển Bà Rịa-Vũng Tàu đông nghịt trở lại sau hơn 2 tháng mở cửa. Ảnh: Nguyên Dũng
Khách đến tắm biển Bà Rịa-Vũng Tàu đông nghịt trở lại sau hơn 2 tháng mở cửa. Ảnh: Nguyên Dũng
Khách đến tắm biển Bà Rịa-Vũng Tàu đông nghịt trở lại sau hơn 2 tháng mở cửa. Ảnh: Nguyên Dũng
Lên top