Bà Rịa-Vũng Tàu: Trên 45.000 người được hỗ trợ vì dịch COVID-19

45.640 đối tượng ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã được hỗ trợ vì dịch COVID-19. 
Ảnh: Nguyên Dũng
45.640 đối tượng ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã được hỗ trợ vì dịch COVID-19. Ảnh: Nguyên Dũng
45.640 đối tượng ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã được hỗ trợ vì dịch COVID-19. Ảnh: Nguyên Dũng
Lên top