Hỗ trợ lao động mất việc vì COVID-19: Hơn 20 doanh nghiệp chỉ xét được 1

Nhiều doanh nghiệp ở Tiền Giang vẫn giữ vững sản xuất trước ảnh hưởng của COVID-19. Ảnh: k.D
Nhiều doanh nghiệp ở Tiền Giang vẫn giữ vững sản xuất trước ảnh hưởng của COVID-19. Ảnh: k.D
Nhiều doanh nghiệp ở Tiền Giang vẫn giữ vững sản xuất trước ảnh hưởng của COVID-19. Ảnh: k.D
Lên top