Biển Vũng Tàu vắng lạ thường

Bãi biển Vũng Tàu vắng khách so với mọi năm. Ảnh: PV
Bãi biển Vũng Tàu vắng khách so với mọi năm. Ảnh: PV
Bãi biển Vũng Tàu vắng khách so với mọi năm. Ảnh: PV
Lên top