Hà Nội nối lại đường bay đến Điện Biên từ 13.10

Từ 13.10 sẽ nối lại đường bay Hà Nội - Điện Biên. Ảnh GT
Từ 13.10 sẽ nối lại đường bay Hà Nội - Điện Biên. Ảnh GT
Từ 13.10 sẽ nối lại đường bay Hà Nội - Điện Biên. Ảnh GT
Lên top