Phải ban hành hướng dẫn vận tải hành khách đường sắt, đường bộ trước 13.10

Thủ tướng giao Bộ GTVT chậm nhất 3 ngày kể từ ngày ban hành công điện, phải ban hành quy định, hướng dẫn và triển khai hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt, đường bộ trên toàn quốc đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Ảnh: Phạm Đông
Thủ tướng giao Bộ GTVT chậm nhất 3 ngày kể từ ngày ban hành công điện, phải ban hành quy định, hướng dẫn và triển khai hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt, đường bộ trên toàn quốc đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Ảnh: Phạm Đông
Thủ tướng giao Bộ GTVT chậm nhất 3 ngày kể từ ngày ban hành công điện, phải ban hành quy định, hướng dẫn và triển khai hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt, đường bộ trên toàn quốc đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Ảnh: Phạm Đông
Lên top