Sân bay Nội Bài vẫn khai thác bình thường

Siết chặt kiểm soát dịch bệnh tại sân bay Nội Bài. Ảnh: NIA
Siết chặt kiểm soát dịch bệnh tại sân bay Nội Bài. Ảnh: NIA
Siết chặt kiểm soát dịch bệnh tại sân bay Nội Bài. Ảnh: NIA
Lên top