Khẩn cấp yêu cầu các sân bay triển khai đường bay nội địa

Hàng không chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện đón khách an toàn. Ảnh: GT
Hàng không chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện đón khách an toàn. Ảnh: GT
Hàng không chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện đón khách an toàn. Ảnh: GT
Lên top