Hàng không chuẩn bị thế nào để trở lại bầu trời?

Phi công của Hãng Hàng không Vietjet liên tục được đào tạo, nâng cao năng lực trong suốt giai đoạn dịch. Ảnh: Hữu Tài.
Phi công của Hãng Hàng không Vietjet liên tục được đào tạo, nâng cao năng lực trong suốt giai đoạn dịch. Ảnh: Hữu Tài.
Phi công của Hãng Hàng không Vietjet liên tục được đào tạo, nâng cao năng lực trong suốt giai đoạn dịch. Ảnh: Hữu Tài.
Lên top