Hà Nội 24h: Khu tập thể 50 tuổi, người dân lo không biết lúc nào nhà sập?

Ảnh: Phạm Đông - Lan Nhi
Ảnh: Phạm Đông - Lan Nhi
Ảnh: Phạm Đông - Lan Nhi
Lên top