Giăng lưới bắt nghi can giết người trốn từ Bình Thuận ra Hà Nội

Lực lượng chức năng giăng lưới vây bắt nghi phạm. Ảnh: CTV.
Lực lượng chức năng giăng lưới vây bắt nghi phạm. Ảnh: CTV.
Lực lượng chức năng giăng lưới vây bắt nghi phạm. Ảnh: CTV.
Lên top