Tận thấy việc sống trong sợ hãi tại khu tập thể 50 năm tuổi ở Hà Nội

Khu tập thể đã xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Lan Nhi
Khu tập thể đã xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Lan Nhi
Khu tập thể đã xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Lan Nhi
Lên top