Hà Giang: Bệnh nhân 1976 âm tính lần 1, các F1 âm tính lần 3

Bệnh nhân 1976 có xét nghiệm âm tính lần 1.
Bệnh nhân 1976 có xét nghiệm âm tính lần 1.
Bệnh nhân 1976 có xét nghiệm âm tính lần 1.
Lên top