Một bệnh nhân mắc COVID-19 diễn tiến bệnh nặng

Các bác sĩ, chuyên gia hội chẩn cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Các bác sĩ, chuyên gia hội chẩn cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Các bác sĩ, chuyên gia hội chẩn cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top