Tiếp tục xem xét trách nhiệm của bệnh nhân 2009 sau khi xử phạt hành chính

Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Phú Khánh
Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Phú Khánh
Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Phú Khánh
Lên top