Chuyên gia WHO khuyến nghị sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca

WHO khuyến nghị sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca-Oxford. Ảnh: AFP.
WHO khuyến nghị sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca-Oxford. Ảnh: AFP.
WHO khuyến nghị sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca-Oxford. Ảnh: AFP.
Lên top