Người dân Hải Dương xếp hàng xét nghiệm COVID-19 trong ngày mùng 3 Tết

Sáng 14.2, TP.Chí Linh (Hải Dương) tiến hành xét nghiệm trên diện rộng theo phương pháp mới, hạn chế lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng. Ảnh Thủy Nguyên
Sáng 14.2, TP.Chí Linh (Hải Dương) tiến hành xét nghiệm trên diện rộng theo phương pháp mới, hạn chế lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng. Ảnh Thủy Nguyên
Sáng 14.2, TP.Chí Linh (Hải Dương) tiến hành xét nghiệm trên diện rộng theo phương pháp mới, hạn chế lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng. Ảnh Thủy Nguyên
Lên top