Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Gặp cụ ông 80 tuổi vẫn đánh bóng chuyền, cụ bà 90 tuổi vẫn cuốc đất trồng rau