Giấy phép con "hành" giáo viên

Đại học Sư phạm Thái Nguyên đã cắt xén thời lượng học chứng chỉ thế nào?

Lớp bồi dưỡng chứng chỉ thăng hạng tại Đại học sư phạm Thái Nguyên.
Lớp bồi dưỡng chứng chỉ thăng hạng tại Đại học sư phạm Thái Nguyên.
Lớp bồi dưỡng chứng chỉ thăng hạng tại Đại học sư phạm Thái Nguyên.
Lên top