Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cam kết sửa quy định về chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn trước Quốc hội.
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn trước Quốc hội.
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn trước Quốc hội.
Lên top