BẤT CẬP TRONG QUY ĐỊNH THĂNG HẠNG, NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC:

Nên “dẹp” những chứng chỉ làm đẹp hồ sơ

Đại biểu Phạm Thị Minh Hiền (Đoàn Phú Yên) cho rằng các quy định về văn bằng, chứng chỉ trong việc nâng ngạch, thăng hạng với viên chức, công chức hiện nay có nhiều bất cập.Ảnh: P.V
Đại biểu Phạm Thị Minh Hiền (Đoàn Phú Yên) cho rằng các quy định về văn bằng, chứng chỉ trong việc nâng ngạch, thăng hạng với viên chức, công chức hiện nay có nhiều bất cập.Ảnh: P.V
Đại biểu Phạm Thị Minh Hiền (Đoàn Phú Yên) cho rằng các quy định về văn bằng, chứng chỉ trong việc nâng ngạch, thăng hạng với viên chức, công chức hiện nay có nhiều bất cập.Ảnh: P.V
Lên top