Đà Nẵng dừng hoạt động dịch vụ ăn uống tại chỗ, tắm biển từ 12h ngày 20.6

Đà Nẵng dừng hoạt động dịch vụ ăn uống tại chỗ, tắm biển từ 12h ngày 20.6. Ảnh: TT
Đà Nẵng dừng hoạt động dịch vụ ăn uống tại chỗ, tắm biển từ 12h ngày 20.6. Ảnh: TT
Đà Nẵng dừng hoạt động dịch vụ ăn uống tại chỗ, tắm biển từ 12h ngày 20.6. Ảnh: TT
Lên top