Từ 0h ngày 9.6, người dân Đà Nẵng được uống cà phê tại chỗ, tắm biển

Từ 0h ngày 9.6, người dân Đà Nẵng được uống cà phê tại chỗ, tắm biển vào giờ quy định. Ảnh: TT
Từ 0h ngày 9.6, người dân Đà Nẵng được uống cà phê tại chỗ, tắm biển vào giờ quy định. Ảnh: TT
Từ 0h ngày 9.6, người dân Đà Nẵng được uống cà phê tại chỗ, tắm biển vào giờ quy định. Ảnh: TT
Lên top