Đất kiệt hẻm Đà Nẵng đua nhau trồi sụt giá theo COVID-19

Đất kiệt hẻm Đà Nẵng đua nhau trồi sụt giá theo COVID-19. Ảnh minh hoạ: TT
Đất kiệt hẻm Đà Nẵng đua nhau trồi sụt giá theo COVID-19. Ảnh minh hoạ: TT
Đất kiệt hẻm Đà Nẵng đua nhau trồi sụt giá theo COVID-19. Ảnh minh hoạ: TT
Lên top