Quảng Nam cho tắm biển, nhưng quy định phải giữ khoảng cách ít nhất 2m

Quảng Nam yêu cầu người dân tắm biển giữ khoảng cách ít nhất 2m. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam yêu cầu người dân tắm biển giữ khoảng cách ít nhất 2m. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam yêu cầu người dân tắm biển giữ khoảng cách ít nhất 2m. Ảnh: Thanh Chung
Lên top