Chùa Phúc Khánh: Giải hạn xong, muốn cầu an lại phải đóng thêm tiền

Hòm công đức san sát và phiếu ghi danh cầu an và dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh,
Hòm công đức san sát và phiếu ghi danh cầu an và dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh,
Hòm công đức san sát và phiếu ghi danh cầu an và dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh,
Lên top