Chùa Phúc Khánh tổ chức lễ cầu an lớn nhất năm: An ninh được siết chặt