Bị từ chối giải hạn vì "thiếu lễ" 50 nghìn đồng

Thu tiền dâng sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh.
Thu tiền dâng sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh.
Thu tiền dâng sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh.
Lên top