Công đoàn Tổng cục Đường bộ Việt Nam tham gia hiến máu tình nguyện

Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng cục ĐBVN tham gia hiến máu. Ảnh TCĐB
Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng cục ĐBVN tham gia hiến máu. Ảnh TCĐB
Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng cục ĐBVN tham gia hiến máu. Ảnh TCĐB
Lên top