Bình Dương muốn đặt trạm thu phí trên đường kết nối các khu công nghiệp

Bình Dương muốn đặt trạm thu phí trên đường Mỹ Phước Tân Vạn. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương muốn đặt trạm thu phí trên đường Mỹ Phước Tân Vạn. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương muốn đặt trạm thu phí trên đường Mỹ Phước Tân Vạn. Ảnh: Đình Trọng
Lên top