Đề nghị xử lý nghiêm xe chở quá trọng tải trên Quốc lộ 3 và Quốc lộ 4A

Xe chở quá trọng tải trên Quốc lộ 3. Ảnh GT
Xe chở quá trọng tải trên Quốc lộ 3. Ảnh GT
Xe chở quá trọng tải trên Quốc lộ 3. Ảnh GT
Lên top