Bộ GTVT thấy gì khi kiểm tra vết nứt hầm Hải Vân?

Thứ trưởng Lê Đình Thọ kiểm tra vết nứt hầm Hải Vân.
Thứ trưởng Lê Đình Thọ kiểm tra vết nứt hầm Hải Vân.