Hàng trăm vết nứt hầm Hải Vân, không bất thường?

Các vết nứt trong hầm Hải Vân.
Các vết nứt trong hầm Hải Vân.