55 tuổi, 37 năm đóng BHXH, hưởng lương hưu thế nào?

Mỗi năm nghỉ hưu sớm so với tuổi, NLĐ bị trừ 2% lương hưu.
Mỗi năm nghỉ hưu sớm so với tuổi, NLĐ bị trừ 2% lương hưu.
Mỗi năm nghỉ hưu sớm so với tuổi, NLĐ bị trừ 2% lương hưu.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top