Cách tính lương hưu

Nghỉ hưu tháng 12.2022, nhận lương hưu bao nhiêu?

Minh Hương |

Ông Hoàng Tuấn hỏi: Tôi sinh năm 1967, tham gia đóng bảo hiểm xã hội được 33 năm, tôi nghỉ hưu tháng 12.2022 thì lương hưu tính thế nào?

Mức bình quân lương tháng đóng BHXH hưởng lương hưu gồm những khoản nào?

Bảo Hân |

Bạn đọc hỏi: Tôi công tác trong cơ quan nhà nước từ tháng 2.1982. Vậy cách tính lương hưu thế nào? Có phải lấy bình quân 60 tháng cuối của tiền lương và tiền phụ cấp thâm niên vượt khung nhân 75%, hay là bình quân 60 tháng cuối của hệ số tiền lương và phụ cấp thâm niên vượt khung nhân 75%? 

Trường hợp lao động nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi.

Lương hưu của lao động sinh năm 1962, đóng bảo hiểm xã hội 20 năm

Minh Hương |

Ông Trần Nam hỏi: Tôi sinh tháng 7.1962, đóng bảo hiểm xã hội 20 năm, đủ điều kiện nghỉ hưu vào tháng 5.2023. Vậy lương hưu hàng tháng của tôi bao nhiêu?

Lương hưu của người lao động đóng bảo hiểm xã hội 23 năm

Minh Hương |

Bà Trang Nguyễn hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội 23 năm, đủ tuổi nghỉ hưu từ tháng 12.2022. Vậy lương hưu hàng tháng của tôi bằng bao nhiêu phần trăm mức bình quân tiền lương hàng tháng đóng bảo hiểm xã hội?

Nghỉ hưu tháng 11.2022, người lao động nhận lương hưu bao nhiêu?

Minh Hương |

Bà Nguyễn Lan hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội 36 năm, sinh tháng 2.1967. Tôi nghỉ hưu vào tháng 11.2022 thì tôi được nhận lương hưu mỗi tháng là bao nhiêu %?

Lương hưu hàng tháng của người lao động đóng bảo hiểm xã hội 25 năm

Minh Hương |

Bà Hạnh Ngân hỏi: Tôi làm việc trong điều kiện lao động bình thường, có 25 năm đóng bảo hiểm xã hội. Tôi sinh tháng 5.1967, vậy tôi sẽ nghỉ hưu vào thời điểm nào và lương hưu hàng tháng của tôi bao nhiêu?

Lương cơ bản 13 triệu đồng, người lao động nhận lương hưu bao nhiêu?

Minh Hương |

Ông Ngọc Quang hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội 34 năm, nghỉ hưu tháng 6.2023 theo quy định. Lương cơ bản của tôi hiện khoảng 13 triệu đồng/tháng, vậy lương hưu hàng tháng của tôi bao nhiêu, tôi làm trong điều kiện lao động bình thường.

Lương cơ bản 6,5 triệu đồng, lương hưu hằng tháng bao nhiêu?

Phương Minh |

Ông Phong Nguyễn hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội 26 năm, là nam, nghỉ hưu tháng 1.2023. Tôi làm việc trong điều kiện lao động bình thường, lương cơ bản 6,5 triệu đồng. Vậy lương hưu của tôi được bao nhiêu?

Viên chức lương cơ bản 7,5 triệu đồng nhận lương hưu hàng tháng bao nhiêu?

Minh Hương |

Bà Tuyết Lê hỏi: Tôi là nữ, đóng bảo hiểm xã hội 29 năm, lương cơ bản 7,5 triệu đồng, là viên chức Nhà nước. Tôi sẽ nghỉ hưu tháng 2.2023, vậy lương hưu của tôi bao nhiêu?

Lương 9 triệu đồng, người lao động hưởng lương hưu hàng tháng bao nhiêu?

Phương Minh |

Bà Huỳnh Loan hỏi: Tháng 6.2025 tôi đủ tuổi nghỉ hưu, lương của tôi hiện nay là 9 triệu đồng/tháng. Tôi đã đóng bảo hiểm xã hội 34 năm, vậy lương hưu của tôi được tính thế nào?

Lương cơ bản dưới 5 triệu đồng, lương hưu hàng tháng bao nhiêu?

Minh Hương |

Bà Kim Ly hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội 30 năm, đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Lương cơ bản của tôi 4,8 triệu đồng vậy lương hưu hàng tháng của tôi bao nhiêu?

Cách tính lương hưu mới nhất khi nghỉ trước tuổi do tinh giản biên chế

QUANG MINH |

Cán bộ Nhà nước khi nghỉ hưu trước tuổi trong trường hợp tinh giản biên chế được hưởng một số chính sách đặc thù khác.

Cách tính bình quân tiền lương tháng đơn giản nhất để hưởng lương hưu

QUANG MINH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn cho bạn đọc cách tính bình quân tiền lương tháng khi có cả thời gian tham gia bảo hiểm xã hội khu vực nhà nước và tư nhân.

Cách tính lương hưu với người đóng BHXH theo 2 chế độ tiền lương khác nhau

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi làm công ty cổ phần vốn Nhà nước từ năm 2007-2016. Sau đó, tôi làm công ty tư nhân từ năm 2017 đến nay, đều tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, vậy lúc về hưu cách tính lương hưu ra sao?