Lương cơ bản

Dự kiến tiền lương trung bình của công chức, viên chức tăng khoảng 30%

PHẠM ĐÔNG |

Từ 1.7 tới đây, dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng khoảng 30%. Từ năm 2025, mức lương này sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm bình quân hàng năm khoảng 7%/năm.

Mức lương cơ sở và lương cơ bản của công chức, viên chức năm 2024

Minh Hương |

Từ nay đến 30.6, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức vẫn được tính dựa theo mức lương cơ sở, tuy nhiên, từ ngày 1.7 khi thực hiện cải cách tiền lương, thu nhập của đối tượng này sẽ được thay thế bằng lương cơ bản.

Bỏ lương cơ sở thì lương cơ bản của công chức ra sao từ 1.7.2024

Thục Quyên (T/H) |

Khi cải cách tiền lương (dự kiến từ 1.7.2024) sẽ bãi bỏ lương cơ sở. Trong khi đó, hiện nay lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức bằng lương cơ sở x hệ số lương.

Bảng lương mới của quân đội, công an chiếm bao nhiêu phần trăm lương cơ bản

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Có 3 bảng lương mới được áp dụng đối với quân đội, công an khi thực hiện cải cách tiền lương 2024. Vậy lương cơ bản chiếm bao nhiêu % tổng quỹ lương được nhận từ 1.7?

Các yếu tố xác định lương cơ bản trong doanh nghiệp Nhà nước từ 1.7.2024

Thục Quyên (T/H) |

Khi tiến hành cải cách tiền lương (dự kiến từ 1.7.2024), lương trong doanh nghiệp Nhà nước cũng sẽ thay đổi so với hiện nay, trong đó sẽ quy định mức lương cơ bản dựa trên một số yếu tố.

Bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương, lương của công chức, viên chức ra sao?

An Đào |

Khi cải cách tiền lương (từ ngày 1.7.2024), dự kiến mức lương thấp nhất của công chức, viên chức sẽ cao hơn mức lương tối thiểu.

Công ty có lương cơ bản cao dễ thu hút tuyển dụng

Bảo Hân |

Nhiều người lao động khi đi tìm kiếm việc làm thường quan tâm nhất đến thông tin về mức lương cơ bản và giờ làm thêm. Các công ty trả mức lương cơ bản cao thường sẽ dễ thu hút công nhân hơn, bởi công nhân sẽ có tổng thu nhập cao hơn ở những nơi trả lương cơ bản thấp.

Thay đổi về mức lương cơ bản của giáo viên trong năm 2024

Thục Quyên (T/H) |

Với việc dự kiến tiến hành cải cách tiền lương từ 1.7.2024, mức lương cơ bản của giáo viên trường công lập sẽ chia làm 2 mốc trong năm 2024.

Giáo viên vui mừng trước thông tin tăng hơn 30% lương cơ bản, phụ cấp

trà my |

Khi hay tin sẽ tăng lương cơ bản từ ngày 1.7.2024, nhiều giáo viên hồi hộp chờ đợi và hi vọng tiền lương sẽ cải thiện.

Thưởng Tết 1 tháng lương cơ bản, người lao động vẫn dễ dàng sắm Tết đủ đầy

Mạnh Cường |

Phần lớn người lao động chỉ được thưởng Tết 1 tháng lương cơ bản trên dưới 4 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu biết cách tính toán, chi tiêu, số tiền thưởng này vẫn đủ giúp họ có một cái Tết đủ đầy.

Dự kiến 2 cách tính tiền lương công chức trong năm 2024

Bảo Hân |

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP, Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, dự kiến tiền lương công chức năm 2024 được tính theo 2 cách.

Khoản phụ cấp nằm trong lương cơ bản của công chức khi cải cách tiền lương

Bảo Hân |

Khi cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW, sẽ thiết kế lại lương cán bộ công chức, trong đó xây dựng với mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể và trong mức lương cơ bản này đã bao gồm phụ cấp công vụ.

Công nhân đề xuất phương án phụ cấp ngoài tiền lương

Mạnh Cường - Minh Hương |

Tùy theo từng hình thức làm việc, công nhân mong muốn có chính sách cải cách tiền lương phù hợp, có lợi cho bản thân và doanh nghiệp.

Lương cơ bản của công chức khi cải cách tiền lương

Quế Chi |

Một trong những điểm chính khi cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 là bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng chế độ tiền lương mới, theo đó mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Lương giáo viên theo vị trí việc làm khi cải cách tiền lương

Quế Chi |

Đối với giáo viên, khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 sẽ có cơ cấu tiền lương mới, được trả theo vị trí việc làm.