Thông cáo báo chí về Ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị Trung ương 14

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 14, khoá XII. Ảnh Nhật Bắc
Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 14, khoá XII. Ảnh Nhật Bắc
Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 14, khoá XII. Ảnh Nhật Bắc
Lên top