Trung ương sẽ xem xét các dự thảo văn kiện để trình Đại hội XIII của Đảng

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 14, phiên khai mạc ngày 14.12. Ảnh Nhật Bắc
Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 14, phiên khai mạc ngày 14.12. Ảnh Nhật Bắc
Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 14, phiên khai mạc ngày 14.12. Ảnh Nhật Bắc
Lên top